באילו מקרים ניתן לשלב צוואה מצולמת?

מנהל דין ומשפט
0

בעידן הטכנולוגי של היום, קיימת דרך יעילה שמבטיחה כי בני משפחתו של נפטר לא יוכלו לפנות לבית משפט באופן הנוגד את רצונו האחרון. בכל הנוגע לצוואה מצולמת, חשוב שהליך זה יבוצע על ידי עורך דין צוואות וירושות, הבקיא בתחום ומכיר את החוק על היבטיו הרלוונטיים לנושא. הכל על צוואה מצולמת – במאמר שלפניכם.         

ניסיונות להטיל ספק בכשירותו ובצלילות דעתו של אדם לאחר מותו

על אנשים שונים שהגיעו לגילאים מבוגרים עוברות חוויות חיים מורכבות ומגוונות, שעשויות להשפיע על רצונם בכל הנוגע לחלוקת הרכוש שצברו בחייהם לאחר מותם. לא תמיד יבחר אדם לחלק את רכושו באופן שווה בן קרוביו, וזו זכותם המלאה של כל אחד ואחת לפעול מתוך המניעים האישיים שלהם ותפיסת עולמם האינדיווידואלית בנושא סבוך ומורכב זה. למרבה הצער, פעמים רבות קרובי משפחתו של אדם שנפטר או של קשיש שעומד לפני הפרק האחרון של חייו מנסים להכריז עליו כעל בלתי כשיר או לא צלול, על מנת להפוך את צוואתו לבלתי תקפה. כאשר קיים חשש כזה, קיימת אפשרות לערוך צו קיום צוואה מצולמת בווידאו, בה האדם מזדהה ומקריא את רצונו האחרון. זו דרך מצוינת להוכיח באופן מוחשי את צלילות דעתו של האדם בעת עריכת הצוואה, ואת היותו משוחרר מלחצים וחופשי מהשפעות בלתי הוגנות בנוגע לרצונו האחרון.

מניעת זיופי צוואות

במקרים אחרים, קורה שאנשים שונים מנסים לנצל את הקשישים ולזייף צוואה הפוסקת להוריש להם את מרבית רכושו של אותו אדם, או את כולו. זה יכול להיות המטפל הסועד את הקשיש בביתו, אדם זר אחר שמנצל את המצב או אפילו אחד מקרובי משפחתו או מילדיו שמבקש, באופן בלתי חוקי ובלתי הוגן, לקחת לעצמו נתח גדול יותר מהירושה. צוואה מצולמת שמה קץ לניסיונות הזיוף, ומהווה מסמך קביל בבתי המשפט. לכן, צוואה מצולמת היא אופן יעיל להבטיח מימוש נאמן והוגן של רצונו האחרון של אדם. על מנת להבטיח את כשירותה של הצוואה המצולמת ואת קבילותה המשפטית, חשוב לערוך אותה באמצעותו של עורך דין צוואות וירושות.

חשיבותו של הליווי המשפטי בעריכת הצוואה

צוואה הנערכת ללא ליווי משפטי של עורך דין צוואות וירושות עלולה לכלול הוראות שאינן ברורות מספיק או סעיפים הנוגדים את לשון החוק. מצבים אלו עלולים להוביל, חס וחלילה, לביטולה. בנוסף, עורך דין מקצועי מעיד באופן מחייב וקביל על אמינותה של הצוואה. הדברים נכונים על אחת כמה וכמה בצוואה מצולמת: אחרי הכל, לא מדובר בצילום חובבני לצורכי פנאי. עורך דין המתמחה בתחום זה ידע כיצד לערוך נכונה את הצוואה המצולמת כך שתיחשב לכשירה, למחייבת ולתקפה.

לסיכום, צילומו של מעמד עריכת הצוואה מהווה פתרון פשוט, הגיוני וחסכוני, שלו משמעות ומשקל מיוחדים בכל הנוגע למימושה העתידי מול בית המשפט. עורך דין ירושות וצוואות הוא הגורם המוסמך והבלעדי המחזיק בידע המקצועי הדרוש על מנת לבצע את הצילום באופן קביל, אמין ומדויק.