הגופים העיקריים שאחראים ליישום חוק רישוי עסקים

מנהל דין ומשפט
0

חלק גדול מהעסקים במדינת ישראל מחויבים עפ"י חוק רישוי עסקים להגיש בקשה לרישיון עסק, ורק לאחר שהבקשה מאושרת הם יכולים להתחיל לפעול. בנוסף נדרש חידוש של רישיון זה אחת למספר שנים ובכל מצב שבו מתרחשים שינויים מהותיים בעסק. הבקשה מוגשת לרשות המקומית שבשטחה פועל העסק, והיא זו שמעבירה את כל המסמכים הרלוונטיים לגופים שאמורים לבחון אותם.

הגופים העיקריים הם משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה ומשרד העבודה והרווחה.

משרד הבריאות

משרד הבריאות מוסמך עפ"י החוק החשוב להבטיח את בריאות הציבור הרחב. בפרט ממלא משרד זה תפקיד חשוב בעסקים בתחום המזון, תחום רגיש שעלול לגרום לתחלואה אם לא יתנהל באופן נכון. עסקים שמבצעים גם ייצור של מזון זקוקים לא רק לרישיון עסק אלא גם לרישיון יצרן שאותו מנפיק משרד הבריאות.

המשרד להגנת הסביבה

גם המשרד להגנת הסביבה מגן למעשה על הציבור הרחב – בכך שהוא מוודא שהעסקים השונים לא יזהמו את האוויר, את הקרקע ואת מקורות המים. כמו כן מופקד המשרד להגנת הסביבה לפי חוק רישוי עסקים על מניעת מטרדים כמו רעש וקרינה. אנשי המשרד בוחנים את אופן הטיפול בפסולת על סוגיה השונים וכן שמים דגש בנושא החומרים המסוכנים והטיפול המושכל בהם.

רישוי עסקים ע"י משטרת ישראל

משטרת ישראל מחויבת למנוע סכנה לשלום הציבור ולהבטיח שלא יתרחשו מעשי שוד והתפרצות. הקטגוריות של העסקים שזקוקים לאישור של המשטרה כדי להתנהל כחוק כוללות חנויות ששטח המכירה שלהן הוא 800 מ"ר ומעלה, ברכות שחייה ופארקי מים, בתי קולנוע ותיאטראות, מקומות שמוגש בהם אלכוהול (כולל גני אירועים), חניונים, מוסכים ועוד.

הרשות הארצית לכבאות והצלה

עוד גוף חשוב בתהליך רישוי עסקים הוא הרשות הארצית לכבאות והצלה. בין השאר בוחן גוף זה את אמצעי גילוי וכיבוי האש במבנה העסק, את בטיחותם של לוחות החשמל, את קיומם של אמצעים חיוניים כמו מערכת כריזה לשעת חירום וידיות בהלה, ועוד.

משרד העבודה והרווחה

בעסקים שבהם עלולה להישקף סכנה לשלום העובדים נכנס לתמונה משרד העבודה והרווחה, שתפקידו הוא לוודא שננקטים כל הצעדים ההכרחיים כדי להבטיח את שלום העובדים.